Svet-Stranek.cz
Šárka Vařeková

Městské divadlo Brno:

Městské divadlo Brno

Městské divadlo Brno
Městské divadlo Brno je zcela ojedinělým divadelním uskupením a to nejenom v rámci České republiky. Pro obecenstvo je MdB natolik zajímavé, že od roku 1995 je permanentně vyprodáno a navíc v každém roce odehraje na 150 představení v zahraničí. Příčinu lze asi nalézt jak v mimořádně vysoké úrovni realizace všech inscenací (režiséři, herci, zpěváci, tanečníci, orchestr…) i v jedinečném repertoáru divadla, které uvádí převážně originální a původní díla, jež nejsou jinde k vidění. Navíc obě dvě scény MdB (činoherní a hudební) plně odpovídají všem současným technickým nárokům pro moderní divadlo.

Ve dvou divadelních domech působí celkem tři divadelní soubory, které však spolupracují ve všech divadelních žánrech. Činoherní scéna, která byla moderně zrekonstruována v roce 1995, nabízí místa 340 divákům. V roce 2004 byla inscenací muzikálu Hair slavnostně otevřena Hudební scéna s 680 sedadly. Každou sezonu MdB uvádí 10 nových inscenací – 5 činoherních a 5 hudebních. U většiny z nich se jedná o novinky poprvé uváděné v naší zemi ať už se jedná o zcela nová díla, nové adaptace, dramatizace, překlady... V současné době existuje celá plejáda současných umělců, kteří pro MdB píší, komponují, upravují i překládají nová díla: Hana Burešová, Jiří Josek, Zdenek Merta, Stanislav Moša, Zdenek Plachý, Zdeněk Kluka, Petr Kofroň, Michael Prostějovský, Gustav Skála, Jiří Šimáček, Miloš Štědroň, Milan Uhde, Petr Ulrych, Zdeněk Černín, Vladimír Franz, Oldřich Veselý, Milan Klíma a mnozí další.

                               http://www.mdb.cz/
návštěvníků stránky
celkem27 915